Định lý Vi ét và ứng dụng

19 kết quả phù hợp trong mục Định lý Vi ét và ứng dụng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị m để hệ thức sau đây được thỏa mãn

Cho phương trình: a) Biện luận theo số nghiệm và dấu của các nghiệm của phương trình.b) Xác định giá trị để hệ thức sau đây được thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm một hệ thức giữa các nghiệm

Cho tam thức bậc hai: a) Biện luận theo số nghiệm và dấu của các nghiệm của phương trình .b) Tìm một hệ thức giữa các nghiệm của phương trình , độc lập với tham số .c) Với giá trị nào của thì bất phương trình luôn được nghiệm với mọi ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm

Tìm để phương trình có hai nghiệm thoả mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện cần và đủ đối với m để trên mặt phẳng tọa độ tồn tại ít nhất một điểm

Cho hàm số: Tìm điều kiện cần và đủ đối với để trên mặt phẳng tọa độ tồn tại ít nhất một điểm sao cho từ đó ta có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của để hệ hai phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy tìm hai số đó

Cho hai số có tổng bằng tổng các nghiệm của phương trình và có tích bằng tích các nghiệm của phương trình . Hãy tìm hai số đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không giải phương trình để tìm hai nghiệm

Cho phương trình bậc hai . Không giải phương trình để tìm hai nghiệm , hãy tính giá trị của:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Cho phương trình ( là tham số):1) Tìm để phương trình có hai nghiệm trái dấu.2) Chứng minh rằng biểu thức: không phụ thuộc là các nghiệm của phương trình .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương trình có hai nghiệm thực phân biệt

Với các giá trị nào của thì phương trình: có hai nghiệm thực phân biệt thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình chứa tham số

Cho phương trình: a) Giải phương trình với .b) Lập một hệ thức giữa các nghiệm độc lập với tham số và dùng hệ thức này để tính nghiệm kép của phương trình.c) Tính: theo . Tính giá trị tham số để .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập một hệ thức giữa các nghiệm của phương trình độc lập với tham số m

Cho phương trình: .Lập một hệ thức giữa các nghiệm của phương trình độc lập với tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của các biểu thức

Cho phương trình bậc hai: .Không giải phương trình, hãy tìm giá trị của các biểu thức:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số

a) Xác định giá trị tham số để các nghiệm của phương trình thỏa mãn hệ thức .b) Xác định giá trị tham số để các nghiệm của phương trình thỏa mãn hệ thức .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số m để phương trình có nghiệm

Cho phương trình: a) Giải phương trình.b) Xác định giá trị tham số để phương trình có nghiệm thỏa mãn:.c) Chứng tỏ biểu thức: không phụ thuộc vào giá trị của tham số .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình chứa tham số

Cho phương trình: .Tính theo các hệ số biểu thức .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các hệ số a, b, c của phương trình

Xác định các hệ số của phương trình: , biết phương trình có hai nghiệm thỏa mãn các hệ thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số

Cho phương trình: a) Giải phương trình.b) Xác định giá trị tham số để phương trình có một nghiệm gấp đôi nghiệm kia.c) Xác định để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn hệ thức sau:d) Viết phương trình bậc hai theo ẩn với


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay