dioxit

3 kết quả phù hợp trong mục dioxit
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí oxi

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí Metan
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính thể tích khí oxi cần dùng?
c. Tính khối lượng dioxit cacbon tạo thành
Biết hiệu suất phản ứng là 80% và các khí đo ở điều kiện chuẩn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khí cácbon đioxit (CO2)

8,8 gam khí cácbon đioxit (CO2) có cùng số mol phân tử với
A. 18 gam nước ( H2O)
B. 6,4 gam khi sunfurơ (SO2)
C. 9 gam nước (H2O)
D. 12,8 gam khí sunfurơ (SO2)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khối lượng phân tử

Trong các khẳng định cho dưới đây, điều nào đúng.
A. Khối lượng của N nguyên tử nước ( H2O) là 18 gam
B. Khối lượng của N phân tử Oxi (O2) là 32 gam
C. Khối lượng N phân tử sắt (III) Oxit (Fe2O3) là 150 gam
D. Khối lượng N phân tử cácbon đioxit (CO2) là 43 gam< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay