Disaccarit

1 kết quả phù hợp trong mục Disaccarit
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về Frutozo

Fructozo là một loại:
A: Axit béo B: Disaccarit C: Đường pentozo D: Đường hexozo< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay