độ cứng lò xo

3 kết quả phù hợp trong mục độ cứng lò xo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với con lắc lò xo

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 20 N / m và vật nặng khối lượng 500 g .Kéo vật theo phương ngang cách vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ .
a) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên
b) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí mà tại đó động năng bằng 2 lần thế năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dao động của con lắc lò xo

Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k=pi^{2} N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là
A. 0,02 s. B. 0,04 s. C. 0,03 s. D. 0,01 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ cứng của lò xo

Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Một đầu của lò xo được cố định, ban đầu vật ở vị trí lò xo không biến dạng trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo m khỏi vị trí ban đầu 10cm dọc theo trục lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng ngang là mu = 0,1 (g = 10m/s2). Độ giảm biên độ dao động của m sau mỗi chu kỳ dao động là:
A. 0,5cm B. 0,25cm C. 1cm; D. 2cm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay