Đồ thị hàm số bậc hai

2 kết quả phù hợp trong mục Đồ thị hàm số bậc hai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau: y=sqrt{2x-1}+frac{x+2}{sqrt{3-x}}

2.(1,5 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: y=x^{2}-4x+3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số sau

a) Vẽ đồ thị hàm số b) Tìm để đồ thị của hàm số cắt trục tại hai điểm phân biệt và trục tại điểm sao cho


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay