đồ thị theo thời gian

1 kết quả phù hợp trong mục đồ thị theo thời gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc của vật theo thời gian

Cho đồ thị theo thời gian của hai chuyển động như hình vẽ. Tính vận tốc của vật I so với vật II.
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay