đới nóng

11 kết quả phù hợp trong mục đới nóng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa

Câu 1: Tŕnh bày đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa?
Câu 2: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ

Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau, em hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa và cho biết biểu đồ thuộc kiểu môi trường nào trong đới nóng ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường

Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng

* Cấu tạo:
- Chân dài 
ightarrow Hạn chế ảnh hưởng của cát nóng
- Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày 
ightarrow Không bị lún, đệm thịt chống nóng
- Bướu mỡ Lạc đà 
ightarrow Nơi dự trữ mỡ, nước
- Màu lông giống màu cát 
ightarrow Giống màu môi trường
* Tập tính:
- Mỗi bước nhảy cao và xa, di chuyển bằng cách quăng thân 
ightarrow Hạn chế sự tiếp xúc với cát nóng
- Hoạt động vào ban đêm, chui rúc vào sâu trong cát 
ightarrow Để tránh nóng ban ngày
- Khả năng đi xa và nhịn khát 
ightarrow Tìm nguồn nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu môi trường ở đới nóng

CÂU 1 : (1 điểm )
Em hãy nêu tên các kiểu môi trường ở đới nóng ?
(SGK Địa Lí 7, trang 18 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2 : (1,5 điểm )
Sự gia tăng dân số quá mức dẫn đến hậu quả gì ?
(SGK Địa Lí 7, trang 33 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên dân của sự di dân ở đới nóng

Nguyên dân của sự di dân ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động nông nghiệp ở đới nóng

Nêu những thuận lợi,khó khăn và giải pháp khắc phục trong hoạt động nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tỉ lệ phẩn trăm của dân số đới nóng

Dân số ở đới nóng chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới
A . 70% B . 50%
C . 80% D . 60%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoang mạc đới nóng

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì : a. Động vật ngủ đông dài. b. Sinh sản ít. c. Khả năng thích nghi không cao. d. Khí hậu rất khắc nghiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của Đới nóng

Giới hạn của Đới nóng ?
A. Từ xích đạo đến chí tuyến Bắc B. Khoảng giữa hai chí tuyến
C. Từ xích đạo đến vòng cực D. Hai bên chí tuyến Nam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu quả vấn đề di dân ở đới nóng

Trình bày nguyên nhân, hậu quả vấn đề di dân ở đới nóng? Biện pháp di dân tích cực có tác động đến kinh tế - xã hội như thế nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay