đới ôn hòa

5 kết quả phù hợp trong mục đới ôn hòa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi

Câu 1: Tính trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể hiện như thế nào ?
Câu 2: Sự phân bố dân cư châu phi như thế nào ? Giải thích sự phân bố đó ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa.

Nêu một số đặc điểm chủ yếu của ccông nghiệp đới ôn hòa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của thời tiết đới ôn hòa

Tính chất thất thường của thời tiết đới ôn hòa thể hiện như thế nào?
Ví dụ. Giải thích nguyên nhân.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa

Em hãy nêu ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa, nguyên nhân và hậu quả?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm đô thị hóa ở đới ôn hòa

Đô thị hóa ở đới ôn hòa có đặc điểm gì< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay