đơn phân

4 kết quả phù hợp trong mục đơn phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên AND

q. Đơn phân cấu tạo nên AND là:
a. axit amin b. Glucozo c. Nucleotit d. Glycerol và axit bộo
2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
a. Giới Khởi sinh b. Giới nấm c. Giới Nguyên Sinh d. Giới động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit

a./ Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit ? Chức năng chính của photpholipitlà gì?
b. Tại sao nói : Prôtêin trong thiên nhiên vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù? Thịt bò, thịt lợn , tóc , sừng trâu, tơ tằm , tơ nhện đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng rất khác nhau về nhiều đặc tính . Sự khác nhau này là do đâu?
c. So sánh sự giống và khác nhau giữa đơn phân của ADNvà đơn phân của A RN ? ADNcó chức năng gì?Thông tin di truyền được lưu giữ trong ADNdưới dạng nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các đơn phân của AND và ARN

Các đơn phân của AND và ARN khác nhau ở:
A: Bazo nito B: Đường C: Axit photphoric D:Bazonito, đường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân của phân tử AND

Đơn phân của phân tử AND khác nhau ở:
A: Số nhóm OH trong phân tử đường ribozo B:Bazo nito
C: Đường ribozo D: Photphat< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay