đơn thức đồng dạng

1 kết quả phù hợp trong mục đơn thức đồng dạng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn thức đồng dạng

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay