đơn tính

5 kết quả phù hợp trong mục đơn tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhận biết hoa đơn tính

Căn cứ vào đặc điểm nào để nhận biết hoa đơn tính, hoa lưỡng tính?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa đơn tính

Hoa đơn tính là hoa:
a.Có nhị là hoa đực hoặc nhụy là hoa cái b.Chỉ có nhụy
c.Hoa chỉ có nhụy d.Có đủ cả nhụy và nhị trên cùng một hoa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh dục đơn tính

Loài nào có cơ quan sinh dục đơn tính?
A. Sán lá gan B. Giun đất C. Giun đũa D. Sán dây

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hoa đơn tính

Thế nào là hoa đơn tính?hoa lưỡng tính? Ví dụ mỗi loại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc tính của chất rắn đơn tinh thể

Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đơn tinh thể:
A.Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. B.Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định C.Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.D.Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay