đơn vị đo độ dài

2 kết quả phù hợp trong mục đơn vị đo độ dài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo độ dài hợp pháp

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo độ dài của nước

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là:
A. mét (m ) B. kilomet ( km ) C. đeximet (dm ) D. milimet (mm)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay