đơn vị

19 kết quả phù hợp trong mục đơn vị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?
Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu

Câu 1: (2đ) Nêu các hình thức truyền nhiệt chủ yếu. Các hình thức đó xảy ra chủ yếu ở môi trường nào
Câu 2: (2đ) Phát biểu định nghĩa nhiệt năng và nêu được đơn vị đo nhiệt năng là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đổi các đơn vị

Giải thích tại sao các xe chở xăng dầu thường có một đoạn dây xích thả xuống mặt đường ?
Hãy đổi các đơn vị sau:
a, 0.099A = ……mA c, 34,2kV = ……V
b,12 A = ……A d, 231 mV = …….V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo hiệu điện thế

Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Để đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào để đo hiệu điện thế trong mạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của nhiệt lượng

Đơn vị của nhiệt lượng là:
A. N (niutơn).
B. J (jun).
C. m (met).
D. kg (kilogam).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị chức năng của thận

4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:
a. Cầu thận, nang cầu thận.
b. Nang cầu thận, ống thận.
c. Cầu thận, ống thận.
d. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật Fa-ra-đây

Phát biểu định luật Fa-ra-đây, viết công thức Fa –ra –đây và đơn vị dung trong công thức?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về cường độ điện trường

Cường độ điện trường là gi? Nó đuợc xác định như thế nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị hành chính của Thành phố.

Lịch sử địa phương Kể tên những đơn vị hành chính của Thành phố.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo độ dài hợp pháp

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị trọng lượng riêng

Đơn vị trọng lượng riêng là:
A.N/ m B. N/ m3 C. kg/ m2 D.kg/ m3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của nhiệt độ trong hệ SI

đơn vị của nhiệt độ trong hệ SI là.
A .0C B . K C. J D.kg

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của thể tích hợp pháp

Đơn vị của thể tích hợp pháp là:
A. Mét (m) B. Kilogam (kg)
C. Mét khối (m3) D. Niuton (N)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo độ dài của nước

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là:
A. mét (m ) B. kilomet ( km ) C. đeximet (dm ) D. milimet (mm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị hiệu điện thế

Đơn vị hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ cái nào sau đây?
A. Chữ A B.Chữ I
C. Chữ U D.Chữ V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của tần số

Đon vị của tần số là:
A/ m/s B/ Hz (hec) C/ d B (đề xi ben) D/ s (giây)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách đổi đơn vị

Trường hợp đổi đơn vị nào sau đây là sai?
A. 1,5V = 1500mV B. 80mV = 0,08V C. 0,25V = 25mV D. 3000mV = 3V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo lực là

Đơn vị đo lực là
A. kilôgam. B. mét. C. mili lít. D. niu tơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đơn vị đo độ dài

Trong các đơn vị đo dưới đây, đơn vị không dùng để đo độ dài là
A. m B. cm C. dm^{2} D. mm



< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay