đông bắc bắc bộ

1 kết quả phù hợp trong mục đông bắc bắc bộ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu đặc trưng vùng Đông Bắc Bắc Bộ

Hãy xác định phạm vi và nêu những đặc trưng cơ bản về địa hình, khí hậu, tài nguyên và những hạn chế của miền địa lí tự nhiên: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay