đồng bằng sông cửu long

13 kết quả phù hợp trong mục đồng bằng sông cửu long
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nghành chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long

Vì sao ngành chế biến lương thực , thực phẩm lại chiểm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mấy trung tâm kinh tế? Kể tên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân cư-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nêu đặc điểm dân cư-xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long? Từ đó rút ra những thuận lợi và khó khăn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL

Câu 1 : (3đ)Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam là :
A. Đồng bằng Thanh Hoá . B. Đồng bằng Sông Cửu Long .
C. Đồng bằng Nghệ Tĩnh . D. Đồng bằng Sông Hồng .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh ĐB Sông Hồng và ĐB Sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long giống và
khác nhau như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất lương thực vùng ĐBSCL

Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày đặc điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khó khăn chính của đồng bằng sông cửu Long

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những khó khăn chính về tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để khắc phục những khó khăn trên, vùng cần phải làm gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày tình hình sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.Giải thích vì sao ở đay phát triển mạnh nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu long

Khó khăn lớn nhất trong sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu long là:
a. Khí hậu nóng ẩm quanh năm. C. Diện tích đất mặn, đất phèn lớn
b. Mạng lưới sông ngòi dầy đặc d. Khoáng sản không nhiều
Câu 4: Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng đông bằng sông Cửu long là:
a. sản xuất vật liệu xây dựng c. cơ khí nông nghiệp, hoá chất
b. Chế biến lương thực thực phẩm d. sản xuất nhựa và bao bì

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12

Cho bảng số liệu sau đây :

Bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Hồng vàđồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 – 2000 ( đơn vị : kg/ng−ời ).

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của đồng bằng sông
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000.
b. Nhận xét bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của hai vùng trong thời kì kể trên.
c. Giải thích vì sao bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Cửu Long luôn
cao hơn so với đồng bằng sông Hồng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng đồng bằng sông cửu long

Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay