Đồng biến

16 kết quả phù hợp trong mục Đồng biến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị

Cho hàm số :

Resized Image m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số đồng biến

Cho hàm số bậc nhất y = ( m +1)x + 3
a) Xác định giá trị của m để y là hàm số bậc nhất đồng biến.
b)Tìm các giá trị của m để điểm B(1; 2) thuộc đồ thị hàm số.
c) Tìm các giá trị m để đồ thị hàm số đã cho và hai đường thẳng (d1) y = 2x - 1;
(d2) y = 3x + 2 đồng quy tại một điểm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên

Cho hàm số :

Resized Imagem là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hàm số nghịch biến

Cho hàm số :

m là thamResized Image số
Tìm m để
a) Hàm số nghịch biến trên R
b) Hàm số đồng biến trên R
c) Hàm số có cực đại ,cực tiểu
d) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm sô đồng biến

Hàm số bậc nhất nào sau đây là hàm sô đồng biến:

A y=-2x+1 B y =-x+2 C y=3-x D y= -1+2x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm m để hàm số đồng biến

Cho hàm số bậc nhất y =(m+1)x+3
a) Tìm m để hàm số đồng biến
b) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2)
c) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = (2m-3)x+m-2 tại 1 điểm trên trục tung.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

điểm chung cố định

cho hs y=x^3-3mx^2+3(2m-1)x+1 (Cm)

a. chứng minh rằng với mỗi đồ thị của m, đồ thị hàm số (Cm) và đường thẳng y=2mx-4m+3 luôn có một điểm chung cố định

b.tìm m để hs đồng biến trên TXĐ

c.định m để hs có 1 cực đại và 1 cực tiểu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Với giá trị nào của thì hàm số đồng biến với mọi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét tính đồng biến và nghịch biến

Chứng minh rằng a) Nếu là hàm số đồng biến trên miền , thì là hàm số nghịch biến trên .b) Nếu là hàm số đồng biến trên với thì là hàm số nghịch biến trên .c) Giả sử là hai hàm số đồng biến trên cùng miền . Khi đó hàm số cũng là hàm số đồng biến tên miền .d) Giả sử là hai hàm đồng biến trên cùng miền , ngoài ra . Khi đó hàm số cũng là hàm đồng biến trên D.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số đồng biến

Cho hàm số a) Tìm tập xác định của hàm sốb) Tìm giá trị của để .c) Chứng minh hàm số đồng biến trên tập xác định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số đồng biến nghịch biến

Hàm số nào sau đây là hàm đồng biến, là nghịch biến?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số đồng biến

Chứng minh rằng nếu thì hàm số là một hàm số đồng biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hàm số đồng biến trong các khoảng

Cho hàm số: với là một tham số.1) Xác định để hàm số đồng biến trong khoảng .2) Xác định để hàm số đồng biến trong các khoảng , 3) Khi qua điểm có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số đã cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của

Cho hàm số: a) Chứng minh rằng: b) Tính đạo hàm của , từ đó chứng tỏ rằng hàm số luôn luôn đồng biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hàm số (1) đồng biến

Cho hàm số: (1)a) Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn cắt đường cong (1) tại một điểm cố định.b) Tìm theo để đường thẳng cắt đường cong (1) tại ba điểm phân biệt.c) Tìm để hàm số (1) đồng biến trong khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi m

Cho hàm số: 1) Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi . Từ kết quả đó, hãy xác định để đồ thị của hàm số tiếp xúc với .2) Tìm để hàm số là đồng biến khi


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay