Bài tập về động cơ

12 kết quả phù hợp trong mục động cơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của phương đông cổ đại

Hãy cho biết những thành tựu văn hóa nổi bật của phương Đông thời cổ đại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chữ viết của người Phương Đông cổ đại

1. Chữ viết của người Phương Đông cổ đại ra đời từ nhu cầu
A. Ghi chép kiến thức và trao đổi kiến thức
B. Lưu giữ kiến thức và trao đổi kiến thức
C. Phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị
D. Ghi chép kiến thức và lưu giữ kiến thức.
2. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện sớm nhất ở
A. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á , Châu Phi
B. Ven bờ bắc Địa Trung Hải
C. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á
D. Châu Á và Địa Trung Hải

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động cơ học

Chuyển động nào sau đây không phải không phải là chuyển động cơ học?

A. Sự rơi của chiếc lá. B. Sự di chuyển của đám mây trên trời
C. Sự thay đổi đường đi của tia sáng. D. Sự dao động của quả lắc đồng hồ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động cơ học

Chuyển động cơ học là:
A. Sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc
B. Sự thay đổi phương chiều của vật
C. Sự thay đổi khỏang cách của vật chuyển động so với vật mốc
D. Sự thay đổi vận tốc của vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Năng lượng cung cấp cho cơ co

Nguồn năng lượng cung cấp cho cơ co được lấy từ đâu?
A. Sự oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ. B. Các tơ cơ.
C. Nguồn oxi do máu mang đến. D. Nguồn khí CO¬¬¬2 tạo ra từ hoạt động cơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

con lắc lò xo

Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ dao động của nó

A. tăng 11,80 B. tăng 25% C. giảm 11,80% D. giảm 25%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là
A. khung dây quay với vận tốc góc omega thì nam châm chữ U quay theo với vận tốc góc omega _{o} < omega.
B. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc omega thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc omega _{o} < omega.
C. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc omega thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc omega _{o} = omega.
D. Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm chữ U quay với vận tốc góc omega của dòng điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ hỗn hợp khí

Chọn câu trả lời đúng : Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 40dm3 hỗn hợp khí đốt dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 47^{\circ}C .Píttông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 5dm3 và áp suất tăng lên 15 atm .Nhiệt độ hỗn hợp khí khi đó là
A.15,7^{\circ}CC B.141^{\circ}C C.32,7^{\circ}C D.327^{\circ}C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực kéo của động cơ

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 m/s, trên mặt đường nằm ngang. Biết công suất của động cơ ôtô là 60KW. Lực kéo của động cơ ôtô là:
A.F = 1000N; B.F = 4000N; C.F = 4N; D.F = 400N;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính nhiệt độ hỗn hợp khí

Chọn câu trả lời đúng : Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 40dm^{3} hỗn hợp khí đốt dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 47^{\circ}C .Píttông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 5dm^{3} và áp suất tăng lên 15 atm .Nhiệt độ hỗn hợp khí khi đó là
A.15,7^{\circ}C B.14,1^{\circ}C C.327^{\circ}C D.32,7^{\circ}C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động cơ điện xoay chiều

Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và cường độ dòng điện cực đại qua động cơ sqrt{2}A. Bỏ qua các hao phí khác, công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là
A. 17 W. B. 170 W. C. 94,5 W. D. 204 W.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về từ trường

Khi từ trường của một cuộn dây trong động cơ không đồng bộ ba pha có giá trị cực đại B1 và hướng từ trong ra ngoài cuộn dây thì từ trường quay của động cơ có trị số
A. B1 B.\frac{3}{2}B_{1} C.\frac{1}{2}B_{1} D. 2B1< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay