dòng điện cảm ứng

1 kết quả phù hợp trong mục dòng điện cảm ứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
Câu 2: Điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín đổi chiều?
Câu 3. Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15cm đến 100cm. Mắt người đó bị tật gì? Người ấy phải đeo thấu kính loại gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay