Dòng điện trong kim loại

1 kết quả phù hợp trong mục Dòng điện trong kim loại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm dòng điện trong kim loại

Dòng điện trong kim loại là gì? Kim loại là vật dẫn điện hay cách điện? Tại sao?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay