dòng điện xoay chiều

24 kết quả phù hợp trong mục dòng điện xoay chiều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa dòng điện xoay chiều

1. Dòng điện xoay chiều là gì? Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Cho ví dụ.
2. Kể tên 2 bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong bộ phận nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều có các tác dụng gì?
A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang. D. Cả A,B,C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện

a. Dòng điện là gì? Nêu quy ước chiều dòng điện?
b. Vẽ sơ đồ mạch điện và vẽ thêm mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch gồm:
hai nguồn điện mắc nối tiếp, 1 bóng đèn ,dây dẫn, công tắc đóng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu về dòng điện xoay chiều ba pha

Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?
A. Dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha.
B. Dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đường truyền.
C. Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơ giản.
D. Dòng điện xoay chiều ba pha chỉ dùng được với các tải tiêu thụ thật đối xứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dòng điện xoay chiều ba pha

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha?
A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn
lại khác không.
B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay.
C. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực
tiểu.
D. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau
góc π/3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều không có tác dụng nào sau đây:
A. Tác dụng sinh lí. B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang. D. Tác dụng hóa học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tần số của dòng điện

Một tụ điện có điện dung 31,8mu F . Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại 2sqrt{2} chạy qua nó là :

A. 20sqrt{2}V B. 200V C.200sqrt{2}V D. 20V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính từ trường của động cơ

Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ bằng bao nhiêu?
A. 3000vòng/min. B. 1500vòng/min.
C. 1000vòng/min. D. 500vòng/min.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng cộng hưởng điện

Dòng điện xoay chiều i=I_{o}sinleft ( omega t+varphi 
ight ) chạy qua đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xẩy ra khi:
A.f=frac{1}{2pi}sqrt{LC} B. L=frac{1}{omega^{2}C} C.f=frac{1}{pisqrt{LC}} D. omega=frac{1}{L.C}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f = 50Hz, cuộn dây thuần cảm L=frac{1}{4pi}H . Tụ điện có điện dung biến thiên đang được điều chỉnh ở giá trị C_{1}=frac{10^{-4}}{pi}F Điện trở thuần R không đổi. Tăng dần điện dung của tụ điện từ giá trị C1 cường độ hiệu dung của dòng điện sẽ:
A. Tăng B. Giảm
C. Lúc đầu tăng sau đó giảm D. Lúc đầu giảm sau đó tăng


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dòng điện

Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là i=I_{o}cosleft ( Omega t-frac{pi}{2} 
ight ), I_{o}> 0. Tính từ lúc t=0(s) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là
A.frac{pi sqrt{2I_{o}}}{Omega}

B. frac{pi I_{o}}{Omega sqrt{2}}

C. frac{2I_{o}}{Omega}

D. 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha

Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng theo hình tam giác . Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A:Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha
B: Hiệu điện thế giữa hai đầu một pha bằng hiệu điện thế giữa hai pha
C: Công suất tiêu thụ trên mỗi pha đều bằng nhau.
D: Công suất của ba pha bằng ba lần công suất mỗi pha

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương trình của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều i=2cosleft ( 110pi t 
ight )A mỗi giây đổi chiều
A: 100 lần B: 120 lần C: 99 lần D: 110 lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về động cơ không đồng bộ ba pha

Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha

A: Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha

B: Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.

C: Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.

D: Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện áp

Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là
A: 18kV B: 54kV C: 2kV D: Đáp án khác

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tử trường

Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha
A: Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.
B: Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
C: Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.
D: Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có
A: cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian. B: chiều biến thiên điều hoà theo thời gian.
C: cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian. D: chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc sản xuất dòng điện xoay chiều

Nguyên tắc sản xuất dòng điện xoay chiều là:
A. làm thay đổi từ trường qua một mạch kín
B. làm thay đổi từ thông qua một mạch kín
C. làm thay đổi từ thông xuyên qua một mạch kín một cách tuần hoàn
D. làm di chuyển mạch kín trong từ trường theo phương song song với từ trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về cuộn thuần cảm

So với hiệu điện thế dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm thì:
A. Trễ pha hơn một góc -frac{pi}{4}; B. Trễ pha hơn một góc frac{pi}{2};
C. Sớm pha hơn một góc -frac{pi}{4}; D. Sớm pha hơn một góc frac{pi}{2};< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay