đông nam bộ

9 kết quả phù hợp trong mục đông nam bộ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2002( %)

Resized Image

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và nêu nhận xét?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ

Trình bày ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL

Câu 1 : (3đ)Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn đầu tư nước ngoài vào đông nam Bộ

Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất cả nước đối với nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm 2002

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cao su được trồng nhiều ở Đông nam bộ

Cao su được trồng nhiều ở Đông nam bộ vì:
a. Có nhiều vùng đất ba dan mầu mỡ,lao động có kinh nghiệp trồng cao su.
b. Khí hậu có tính chất cận xích dạo,nền nhiệt ẩm cao ít gió mạnh.
c. Là nguyên liệu sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp, thị trường lớn.
d. Tất cả các đáp án trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm công nghiệp vùng Đông nam bộ

Ý nào thể hiện đúng nhất đặc điểm công nghiệp của vùng Đông nam bộ:
a. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,công nghiệp thực phẩm , khai thác dầu khí.
b. Cơ cấu công nghiệp đa dạng, nhiều ngành công nghiệp quan trọng như khai thác dầu khí hoá dầu, công nghệ cao, chế biến lương thực thực phẩm,sản xuất hàng tiêu dùng.
c. Công nghiệp tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà, vũng Tầu.
d. Cả hai ý b và c.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát triển công nghiệp ỏ vùng đông nam bộ

Khó khăn lớn trong phát triển công nghiệp của vùng đông nam bộ là:
a. Thiếu lao động có tay nghề
b. Thiếu tài nguyên khoáng sản trên đất liền
c. Cơ sỏ hạ tằng chưa đáp ứng yêu cầu
d. Chậm đổi mới công nghệ, môi trường đang bị ô nhiễm
e. Ý c Và d.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nghành du lịch của đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ cấu sản xuất vùng Đông Nam Bộ

Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay