động năng

51 kết quả phù hợp trong mục động năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động năng

Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định cơ năng của vật

Một vật khối lượng thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m/s2.
a.Xác định cơ năng của vật và vận tốc của vật khi nó chạm đất.
b.Xác đinh vận tốc của vật tại vị trí thế năng bằng 3 lần động năng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với con lắc lò xo

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 20 N / m và vật nặng khối lượng 500 g .Kéo vật theo phương ngang cách vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ .
a) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên
b) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí mà tại đó động năng bằng 2 lần thế năng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm nội năng của vật

Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cơ năng của vật

Một vật có khối lượng 200 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m. Người ta đưa vật lên vị trí A sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60o rồi buông nhẹ. Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất của vật, lấy g=10 m/s2.
a) Tính cơ năng của vật.
b) Tính vận tốc của vật khi nó đi qua vị trí mà dây làm với thẳng đứng góc 45^{circ}.
c) Xác định vị trí của dây treo để tại đó động năng của vật bằng 2 lần thế năng của vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là:

A. nhiệt độ của vật. B. nhiệt năng của vật. C. nhiệt lượng của vật. D. thế năng của vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình hô hấp trong tế bào

. Về mặt năng lượng quá trình hô hấp trong tế bào là quá trình:
a. Tích lũy thế năng.
b. Tích lũy động năng.
c. Chuyển hóa năng trong các hợp chất hữu cơ thành hóa năng trong ATP.
d. Chuyển động năng thành thế năng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thế năng của vật nằm yên

Một vật nằm yên so với mặt đất có thể có:
A.Thế năng. B.Vận tốc. C.Động năng. D.Động lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của động năng

Chọn câu trả lời sai:
A.Động năng luôn luôn dương. B.Động năng tỉ lệ nghịch với bình phương vận tốc.
C.Động năng có tính tương đối. D.Động năng là đại lượng vô hướng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi thế năng bằng động năng

Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s .Lấy g =10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí .Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng?
A.h = 0,9m B.h = 0,45m C.h = 1,5m D.h = 1,15m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các liên kết hóa học

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :
a. Hoá năng c. Nhiệt năng
b. Điện năng d. Động năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng của năng lượng

Có hai dạng năng lượng được phân chia dựa trên trạng thái tồn tại của chúng là :
a. Động năng và thế năng
b. Hoá năng và điện năng
c. Điện năng và thế năng
d. Động năng và hoá năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vật thả rơi tự do

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi:
A.Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.
B.Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.
C.Động năng của vật không đổi.
D.Thế năng của vật không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một vật được thả rơi tự do

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi:
A.Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.
B.Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.
C.Thế năng của vật không đổi.
D.Động năng của vật không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng của vật

Chọn câu trả lời sai:
A.Động năng là đại lượng vô hướng. B.Động năng luôn luôn dương.
C.Động năng có tính tương đối. D.Động năng tỉ lệ nghịch với bình phương vận tốc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì:
A.Động năng của vật tăng gấp đôi. B.Gia tốc của vật tăng gấp đôi.
C.Thế năng của vật tăng gấp đôi. D.Độ lớn động lượng của vật tăng gấp đôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một vật nằm yên so với mặt đất

Một vật nằm yên so với mặt đất có thể có:
A.Thế năng. B.Động năng. C.Vận tốc. D.Động lượng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gia tốc rơi tự do

Một vật có khối lượng m = 2 kg, được thả rơi tự do từ độ cao h = 100m, tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Sau 2s chuyển động vật có động năng là:
A.W_{d} = 400 J; B.W_{d} = 200 J; C.W_{d}= 2000 J; D.W_{d} = 800J;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khi vật thả rơi tự do

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi:
A.Động năng của vật không đổi. B.Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.
C.Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi. D.Thế năng của vật không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động năng

Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s .Lấy g =10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí .Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng?
A.h = 1,15m B.h = 0,9m C.h = 1,5m D.h = 0,45m< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay