động năng

52 kết quả phù hợp trong mục động năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng quang điện

Tìm câu phát biểu đúng. Trong hiện tượng quang điện:
A: Động năng ban đầu cực đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng kích thích.
B: Để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải lớn hơn hoặc bằng 0.
C: Hiệu điện thế hãm biến thiên ngược chiều với bước sóng ánh sáng kích thích.
D: Giới hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về động năng cực đại

Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electrôn quang điện
A: Không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích và bước sóng của ánh sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bản chất của kim loại dùng làm catốt.
B: Không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catốt, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và cường độ của chùm sáng kích thích.
C: Không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt
D: Không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích và bản chất kim loại dùng làm catốt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Con lắc đơn sợi dây có chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, biết g=pi^{2}l Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng không là

A: 0,25 s B: 2 s C: 1 s D: 0,5 s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phản ứng hạt nhân

Chọn câu sai. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn:
A. Năng lượng. B: Động lượng. C: Khối lượng. D: Điện tích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khối lượng của hạt nhân

Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X. Biết prton có động năng K= 5,45MeV, Hạt Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôton và có động năng KHe = 4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng
A:6,225MeV . B:1,225MeV . C: 4,125MeV. D: 3,575MeV .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc lò xo

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x=AcosOmega t. Sau đây là đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian. Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thỡ tần số gúc dao động con lắc sẽ là:

A pi(rad/s) B. 2pi(rad/s)
C. frac{pi}{2} (rad/s) D. 4pi(rad/s)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về động năng

Một momen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm^{2}. Nếu bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là
A. Eđ = 20,2kJ B. Eđ = 24,6kJ C. Eđ = 22,5kJ D. Eđ = 18,3kJ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân _{88}^{226}Ra	extrm{} ban đầu đang đứng yên thì phóng ra hạt α có động năng 4,80MeV. Coi khối lượng mỗi hạt nhân xấp xỉ với số khối của nó. Năng lượng toàn phần tỏa ra trong sự phân rã này là
A. 4,89MeV B. 4,92MeV C. 4,97MeV D. 5,12MeV

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện?
A. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
B. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catốt.
C. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catôt.
D. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Một con lắc đơn dao động điều hòa với với biên độ góc alpha^{circ}=9^{circ} và năng lượng E =0,18 J. Động năng của con lắc khi li độ góc alpha^{circ}=3^{circ} là:
A. 0,120 J. B. 0,160 J C. 0,020J D. 0,060 J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc đơn

Một con lắc đơn có điểm treo cố định dao động điều hoà dưới tác dụng của trọng lực, kết luận nào sau là đúng.
A. Khi thế năng cực đại thì lực kéo về đổi chiều
B. Tốc độ của vật tăng nhanh nhất khi sức căng sợi dây cực tiểu
C. Khi động năng cực đại thì vật không còn gia tốc
D. Thế năng cực đại khi sức căng sợi dây cực đại

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về động năng

Người ta dùng prôton có động năng M_{p} = 2,2MeV bắn vào hạt nhân đứng yên _{7}^{3}Li	extrm{} và thu được hai hạt X giống nhau có cùng động năng. Cho khối lượng các hạt là: m_{p} = 1,0073 u; m_{Li} = 7,0144 u; m_{x} = 4,0015u; và 1u = 931,5 MeV/c^{2}Động năng của mỗi hạt X là
A. 4,81MeV B. 12,81 MeV C. 9,81 MeV D. 6,81MeV< Lùi ... 1 2 3 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay