đồng quy

5 kết quả phù hợp trong mục đồng quy
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng

Vẽ đồ thị các hàm số sau:
a) y = 2x – 7 b) y = – 3x + 5 c) y = 2x

Resized Image
.Tìm tọa dộ giao điểm của hai đường thẳng sau:
a) y = 3x – 2 và x = 2 b) y = – 3x + 2 và y = 4(x – 3)
.Tìm a để 3 đường thẳng sau đồng qui:
y = 2x ; y = – x – 3 ; y = ax + 5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị các hàm số

.Vẽ đồ thị các hàm số sau:
a) y = 2x – 7 b) y = – 3x + 5 c) y = 2x

Resized Image
.Tìm tọa dộ giao điểm của hai đường thẳng sau:
a) y = 3x – 2 và x = 2 b) y = – 3x + 2 và y = 4(x – 3)
.Tìm a để 3 đường thẳng sau đồng qui:
y = 2x ; y = – x – 3 ; y = ax + 5
.Lập phương trình đường thẳng sau:
a) đi qua hai điểm M(– 1;– 20) và N(3;8)
b) đi qua điểm M(4;– 3) và song song với đường thẳng y = – 2/3 x + 1
c) đi qua điểm M(– 1;2) và vuông góc với đường thẳng y = – 2x + 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số đồng biến

Cho hàm số bậc nhất y = ( m +1)x + 3
a) Xác định giá trị của m để y là hàm số bậc nhất đồng biến.
b)Tìm các giá trị của m để điểm B(1; 2) thuộc đồ thị hàm số.
c) Tìm các giá trị m để đồ thị hàm số đã cho và hai đường thẳng (d1) y = 2x - 1;
(d2) y = 3x + 2 đồng quy tại một điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ba đường thẳng đồng quy

Xét xem ba đường thẳng sau có đồng quy hay không:() ; () ; (


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay