động vật biến nhiệt

5 kết quả phù hợp trong mục động vật biến nhiệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm động vật biến nhiệt

Nhóm động vật biến nhiệt gồm :
A. Cá chép , Chim , Thỏ . B. ếch đồng , Gà , Dơi .
C. Cá chép , ếch đồng , Thắn lằn . D. Cả A,B,C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp Bò sát

Trình bày đặc điểm chung của lớp Bò sát?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm động vật biến nhiệt

Thế nào là động vật biến nhệt? Lấy ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Trong những đặc điểm sau thì đặc điểm nào chỉ có ở lớp lưỡng cư?
A. Là động vật biến nhiệt. B.Thức ăn là sâu bọ.
C. Hô hấp bằng da và phổi. D. Di chuyển bằng bốn chi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành động vật có xương sống

Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống nêu dưới đây là động vật biến nhiệt đẻ trứng?
A. Chim, thú, bò sát B. Cá xương, lưỡng cư, bò sát
C. Thú, cá xương, lưỡng cư D. Lưỡng cư, cá xương, chim.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay