Động vật nguyên sinh

14 kết quả phù hợp trong mục Động vật nguyên sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp

Hãy nêu sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (từ ngành động vật nguyên sinh đến ngành động vật có xương sống).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhóm vi sinh vật

Tập hợp sinh vật nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật ?
A. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm men.
B. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh, nấm rơm.
C. Vi sinh vật cổ, vi tảo, nấm mũ, nấm mốc.
D. Vi sinh vật cổ, vi tảo, động vật nguyên sinh, địa y.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh vật đơn bào

- Sinh vật đơn bào bao gồm:
1. Động vật nguyên sinh. 2. Tảo đơn bào.
3. Thể ăn khuẩn 4. Vi khuẩn
5. Vi rỳt 6. Vi khuẩn lam
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 3, 4.B. 2, 3,5,6. C. 1,2,3, 6. D1, 2, 4, 6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh

Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh là:
A.Có khả năng di chuyển,dị dưỡng
B.Có khả năng di chuyển,dị dưỡng,có hệ thần kinh và giác quan
C.Có khả năng di chuyển,lớn lên và sinh sản
D.Có khả năng di chuyển,có hệ thần kinh và giác quan

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Di chuyển của động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
a. Trùng biến hình. b. Trùng roi. c. Trùng giày. d. Trùng li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của động vật nguyên sinh.

Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh là :
A, Trùng giày, trùng kiết lị. C, Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
B, Trùng biến hình, trùng sốt rét. D, Trùng roi xanh, trùng giày.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của Động vật nguyên sinh

Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào B. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
C. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành động vật nguyên sinh

Trình bày đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành động vật nguyên sinh:

Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:
a. Kích thước hiển vi, cấu tạo 1 tế bào b. Phần lớn là dinh dưỡng dị dưỡng.
c. Cả a,b đúng d. Cả a, b đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ngành Động vật nguyên sinh

Nêu đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản hữu tính

Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm sinh vật nào sau đây : A. vi khuẩn ,xạ khuẩn B. nấm,tảo,động vật nguyên sinh C. Vi khuẩn,nấm,tảo,động vật nguyên sinh D. Vi khuẩn,nấm tảo

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

Trình bày các đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay