động vật quý hiếm

8 kết quả phù hợp trong mục động vật quý hiếm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm? b.Làm gỡ để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp đấu tranh sinh học

a. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
b.có những biện pháp đấu tranh sinh học nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm?
b.Nguy cơ tuyệt chủng được biểu thị bằng hững cấp độ nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu… và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.
Cấp độ đe dọa tuyệt chủng Ví dụ
Rất nguy cấp (CR) 
ightarrowGiảm 80% Ốc xà cừ, hươu xạ
Nguy cấp (EN) 
ightarrow Giảm 50% Tôm hùm, rùa núi vàng
Sẽ nguy cấp (VU) 
ightarrow 20% Cà cuống, cá ngựa gai
Ít nguy cấp (LR) 
ightarrow Bảo tồn Khỉ vàng, gà lôi trắng…

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm động vật quý hiếm

a)Thế nào là động vật quý hiếm?
b)Cần phải làm gì để bảo vệ động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là động vật quí hiếm? Giải thích từng cấp độ nguy hiếm, cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động vật quý hiếm là gì

Động vật quý hiếm là gì? Hãy kể tên một số động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và cho biết nó thuộc cấp độ nguy cấp nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là Động vật quý hiếm? Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay