đột biến chuyển đoạn

1 kết quả phù hợp trong mục đột biến chuyển đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu qủa của ĐB chuyển đoạn NST

Hậu qủa của ĐB chuyển đoạn NST là

A. Gây chết hoặc giảm sức sống. B. Có thể gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.

C. Thường ít ảnh hưởng tới sức sống. D. Làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay