dung dịch bazo

3 kết quả phù hợp trong mục dung dịch bazo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhận biết 3 lọ dung dịch

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của khí clo

Tính chất nào sau đây là của khí clo ?
A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.
B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).
C. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.
D. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ph của bazo

Dung dịch bazơ có độ PH :
A. PH < 7 B. PH > 7 C. PH = 0 D. PH = 7< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay