dung dịch NaF

1 kết quả phù hợp trong mục dung dịch NaF
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl l

Thuốc thử để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl là :
A. Khí clo B. H2SO4 đặc
C. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch BaCl2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay