đường chéo

6 kết quả phù hợp trong mục đường chéo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các đỉnh hình bình hành

Hình bình hành ABCD có đường chéo BD cố định, còn đỉnh A chuyển động trên đường tròn (O, R)
a) Tìm tập hợp các đỉnh C
b) Tìm tập hợp các đỉnh E của hình bình hành ADBE

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của tam giác

Cho hình vuông ABCD cạnh a .Trên cạng BC lấy điểm E ( E khác B và C),trên cạnh CD lấy điểm F sao cho góc EAF = 45^{circ}.Đường chéo BD cắt AE , AF lần lượt tại H và G.
a. Gọi I là giao điểm của EG và FH.Chứng minh rằng I là trực tâm của tam giác AEF
b.Chứng minh rằng GHEF không đổi.
c.Đường thẳng AI cắt EF tại K.Chứng minh hai đường thẳng BK và HF song song.
d.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AEF khi E thay đổi trên đoạn BC ( E khác B ,C) , F thay đổi trên đoạn CD thỏa điều kiện góc EAF = 45^{circ}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là: A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuông

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường chéo hình hộp chữ nhật

Cho là ba góc tạo bởi đường chéo hình hộp chữ nhật với ba cạnh xuất phát từ một điểm. Chứng minh:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tam giác

Gọi lần lượt là các trọng tâm của tam giác của tứ diện . So sánh vị trí tương đối của đường thẳng với hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình bình hành

Cho hai hình bình hành nằm trong các mặt phẳng khác nhau. Lấy các điểm thuộc các đường chéo sao cho .a) Chứng minh rằng .b) Kẻ qua các đường thẳng song song với , chúng cắt các cạnh lần lượt tại . Chứng minh rằng mp


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay