Đường chuẩn

4 kết quả phù hợp trong mục Đường chuẩn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tiêu điểm tâm sai của elip

Xác định các độ dài các trục, tiêu điểm, tâm sai và đường chuẩn của các elip có phương trình:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của Parabol đó

Chứng tỏ rằng phương trình với là phương trình của một Parabol có đỉnh nhận làm trục đối xứng. Tìm tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của Parabol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định

Cho Parabol: Chứng minh rằng từ điểm tùy ý thuộc đường chuẩn của Parabol có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến Parabol mà hai tiếp tuyến ấy vuông góc nhau. Gọi lần lượt là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến nói ở câu trên.Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định khi chạy trên đường chuẩn của Parabol. Cho là một điểm thuộc Parabol ( khác đỉnh của Parabol). Tiếp tuyến tại của Parabol cắt các trục lần lượt tại . Tìm quỹ tích trung điểm của khi chạy trên Parabol đã cho.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay