đường cônic

5 kết quả phù hợp trong mục đường cônic
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình của Conic

Lập phương trình của Conic có tâm sai , một tiêu điểm là và đường chuẩn ứng với tiêu điểm đó là
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của m, hãy xác định khi nào thì (Cm) là elip

Cho họ đường cong có phương trình: trong đó là tham số Tùy theo các giá trị của , hãy xác định khi nào thì là elip, khi nào là Hypebol? Giả sử là một điểm tùy ý trên đường thẳng không thuộc trục hoành. Chứng minh rằng với mỗi điểm luôn luôn có đường cong của họ đi qua . Hỏi trong số đường cong đó có bao nhiêu elip và bao nhiêu Hypebol?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hai đường cônic có cùng tâm sai

a) Chứng minh rằng với hai đoạn thẳng bất kì luôn có phép đồng dạng biến thành và biến thành b) Chứng minh rằng hai đường cônic có cùng tâm sai thì đồng dạng với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hỏi đó có phải là đường cô-níc không?

Cho đường cong bậc hai có phương trình . Hỏi đó có phải là đường cô-níc không?


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay