đường huyết

1 kết quả phù hợp trong mục đường huyết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế điều hoà đường huyết của hormone tuyến tụy

Trình bày cơ chế điều hoà đường huyết của hormone tuyến tụy.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay