Đường hypebol

18 kết quả phù hợp trong mục Đường hypebol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Đường hypebol

Cho elip .Lập phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của hai elip và hypebol.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm thuộc Hyperbol

Cho điểm và Hyperbol có phương trình: a. Tìm tọa độ điểm thuộc Hyperbol sao cho đoạn ngắn nhất.b. Chứng tỏ rằng nếu đoạn ngắn nhất, thì vuông góc với tiếp tuyến tại của Hyperbol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm

Cho hypebol .Viết phương trình đường thẳng đi qua cắt hypebol tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol với là trục thực, tổng hai bán trục , phương trình hai tiệm cận ) Tính độ dài các bán trục, vẽ Hyperbol.) Lập phương trình tiếp tuyến của Hyperbol song song với đường thẳng có phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phương trình tham số của (H)

Hyperbol có phương trình: a. Đưa Hyperbol về dạng chính tắcb. Xác định tọa độ tâm, tiêu điểm , các đỉnh và các đường tiệm cận của .c. Xác định phương trình tham số của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh điều kiện cần và đủ để đường thẳng nối 2 điểm phân biệt

Xét điểm có tọa độ cho bởi: a. Chứng minh rằng khi thay đổi, điểm vạch trên một nhánh của Hyperbol . Xác định tọa độ tiêu điểm của Hyperbol đó.b. Chứng minh điều kiện cần và đủ để đường thẳng nối điểm phân biệt đi qua một tiêu điểm của là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình quỹ tích các tâm K của đường tròn

Cho điểm với và đường tròn . Lập phương trình quỹ tích các tâm của đường tròn luôn đi qua và tiếp xúc với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol có cùng hình chữ nhật cơ sở với có phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính theo k diện tích hình thoi với 4 đỉnh

Cho Hyperbol . Gọi là đường thẳng qua có hệ số góc là đường thẳng qua và vuông góc với a. Tìm điều kiện đối với để đều cắt b. Tính theo diện tích hình thoi với đỉnh là giao điểm của c. Xác định để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài AB Tìm tọa độ điểm C thuộc (H)

Cho Hyperbol và đường thẳng có phương trình: a. Chứng minh rằng với . Tính độ dài b. Tìm tọa độ điểm thuộc sao cho cân tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích trung điểm I của AB

Cho Hyperbol có phương trình: . Đường thẳng có phương không đổi cắt tại . Tìm quỹ tích trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng qua M cắt (H) tại A và B

Trên mặt phẳng tọa độ cho Hypebol: và điểm . Viết phương trình đường thẳng qua cắt tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và viết phương trình các đường tiệm cận

Trong mặt phẳng cho hypebol có phương trình : . Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và viết phương trình các đường tiệm cận của Viết phương trình các tiếp tuyến của biết các tiếp tuyến đó đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến các tiệm cận

Cho Hyperbol có phương trình: a. Tính độ dài phần đường tiệm cận chắn bởi hai đường chuẩn.b. Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến các tiệm cậnc. Chứng minh rằng chân đường vuông góc hạ từ một tiêu điểm tới các đường tiệm cận nằm trên đường chuẩn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm Viết phương trình của hypebol

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tích số các khoảng cách từ một điểm

Trong mặt phẳng cho điểm và đường thẳng . Chứng minh rằng tập hợp các điểm có tỉ số các khoảng cách từ đó đến và khoảng cách từ đó đến bằng là một hypebol Chứng minh rằng tích số các khoảng cách từ một điểm trên đến hai đường tiệm cận của nó là một hằng số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh khoảng cách từ một điểm bất kỳ của hypebol đến các tiệm cận là một số

Chứng minh rằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ của hypebol đến các tiệm cận của nó là một số không thay đổi.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay