đường máu

2 kết quả phù hợp trong mục đường máu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ

Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ là:
a. Đường máu. b. Đường hô hấp. c. Đường tiêu hóa. d. Cả ba đường trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Con đường vào cơ thể của trùng sốt rét

. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?
a. Qua ăn uống b. Qua hô hấp c. Qua máu d. Cả a, b, và c.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay