Đường thẳng song song mặt phẳng

10 kết quả phù hợp trong mục Đường thẳng song song mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét đặc điểm của tứ giác A1B1C1D1 khi A1B1 song song với mặt phẳng (ABCD)

Chó hình chóp tứ giác đều .Một mặt phẳng cắt các cạnh của hình chóp theo thứ tự tại Xét đặc điểm của tứ giác khi hoặc hoặc cả hai đường thẳng đó song song với mặt phẳng chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng G1M theo a

Cho tứ diện , gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác là điểm thỏa mãn hệ thức véctơ : Chứng minh Biết .Tính độ dài đoạn thẳng theo Chứng minh Tính diện tích thiết diện của tứ diện theo khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh (SIJ)//(ABCD)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành.một mặt phẳng cắt các cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi là giao điểm của là giao điểm của Chứng minh suy ra Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (G_1G_2G_3)

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh : Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba đường thẳng KL,IJ,BM đồng quy

Hai mặt phẳng giao nhau theo giao tuyến Trên có hai điểm và gọi là trung điểm của đoạn thẳng .Trong mặt phẳng có tam giác đều và trong mặt phẳng có tam giác đều .Gọi theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh Gọi là giao điểm với mặt phẳng cho biết tính chất của tứ giác theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh ba đường thẳng đồng quy
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh PQ//MN

Cho hình chóp tứ giác .Gọi là giao điểm của hai đường thẳng . Một mặt phẳng song song với đường thẳng cắt các cạnh theo thứ tự tại các điểm . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tập hợp các điểm I thỏa mãn hệ thức

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một đường thẳng cắt và cắt và một số thực Chứng minh rằng tập hợp các điểm thỏa mãn hệ thức , khi thay đổi, là một mặt phẳng song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bốn điểm E,F,G,H cùng thuộc một mặt phẳng song song

Cho tứ diện theo thứ tự là hai điểm lây trên sao cho : là hai điểm theo thứ tự thuộc các cạnh sao cho Chứng minh bốn điểm cùng thuộc một mặt phẳng song song với và cho biết hình dạng của tứ giác Xác định liên hệ giữa để tứ giác là hình bình hành Xác định liên hệ giữa để tứ giác là hình thoi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp . Hai đường chéo Chứng minh rẳng song song

Cho hình chóp . Hai đường chéo của đáy cắt nhau tại . Gọi lần lượt là trung điểm của 1. Chứng minh rẳng song song với mặt phẳng 2. Gọi là mặt phẳng đi qua , song song với . Tìm thiết diện khi cắt hình chóp bởi mặt phẳng . Thiết diện là hình gì?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Chứng minh rằng IJ luôn song song với một mặt phẳng cố định

Cho tứ diện .Gọi là hai điểm di động lần lượt trên các cạnh sao cho luôn có Chứng minh rằng luôn song song với một mặt phẳng cố định Tìm tập hợp điểm chia đoạn theo tỉ số cho trước (tức điểm thỏa )


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay