Đường thẳng tiếp xúc đường cong

6 kết quả phù hợp trong mục Đường thẳng tiếp xúc đường cong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ F đến (d)

Cho điểm và đường thẳng a. Tính khoảng cách từ đến từ đó suy ra phương trình đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng b. Viết phương trình Parabol có tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ. Chứng minh rằng tiếp xúc với . Tìm tọa độ của tiếp điểm.c. Một điểm nằm trên có hoành độ . Hãy tính khoảng cách từ điểm đó tới tiêu điểm.d. Qua dựng đường thẳng thay đổi luôn cắt tại hai điểm . Chứng minh rằng tích số khoảng cách từ tới là một hằng số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.

Cho hàm số: .1) Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu.2) Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.3) Chứng tỏ rằng tiệm cận xiên luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định. Tìm quỹ tích của tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua,

Xem đồ thị hàm số: Trong đó là tham số.1) Tìm quỹ tích tâm đối ứng của đồ thị.2) Chứng tỏ rằng đồ thị luôn luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.3) Tìm các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua, dù lấy bất cứ giá trị nào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi m thay đổi

Xét hàm số: ,Trong đó là tham số.a) Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi .b) Xác định để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành.c) Tìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi thay đổi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với trục hoành.

Cho hàm số: a) Tìm để đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với trục hoành.b) Chứng minh rằng trên đường cong có 2 điểm không thuộc đồ thị của hàm số đã cho dù lấy giá trị bất kỳ nào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi m

Cho hàm số: 1) Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi . Từ kết quả đó, hãy xác định để đồ thị của hàm số tiếp xúc với .2) Tìm để hàm số là đồng biến khi


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay