Đường thẳng tiếp xúc với

11 kết quả phù hợp trong mục Đường thẳng tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn

Cho đường thẳng và đường tròn có phương trình: 1. Chứng tỏ rằng tiếp xúc với 2. Lập phương trình đường thẳng song song với và:a) Tiếp xúc với b) Cắt tại hai điểm phân biệt sao cho 3. Lập phương trình đường thẳng tạo với một góc và tiếp xúc với 4. Lập phương trình đường tròn có bán kính bằng , tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập lập phương trình đường tròn

Lập phương trình đường tròn đi qua và tiếp xúc với đường thẳng tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện của a để (Ca) là đường tròn.

Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường cong (có phương trình: . Tìm điều kiện của để () là đường tròn.. Tìm để đường tròn ) tiếp xúc với đường thẳng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó

Cho Elip có phương trình: với 1. Gọi là một giao điểm của đường thẳng với . Tính theo 2. Gọi là hai giao điểm tùy ý thuộc sao cho a) Chứng minh rằng không đổi, từ đó suy ra đường thẳng luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.b) Xác định để có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M huộc (d) sao cho qua M vẽ được 2 đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc cho đường tròn và đường thẳng . Tìm điểm thuộc sao cho qua vẽ được đường thẳng tiếp xúc với và chúng vuông góc với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng d mà qua đó kẻ được hai đường thẳng

Trong mặt phẳng cho đường thẳng và đường tròn . Tìm toạ độ điểm thuộc đường thẳng mà qua đó kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại sao cho góc bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng

Trên mặt phẳng cho đường thẳng: . Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng và tiếp xúc với cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với d tại A

Trong mặt phẳng cho đường thẳng và điểm trên . Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với tại và có tâm nằm trên đường thẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định k để OAB có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất

Cho Elip có phương trình: với 1. Gọi là một giao điểm của đường thẳng với . Tính theo 2. Gọi là hai giao điểm tùy ý thuộc sao cho a) Chứng minh rằng không đổi, từ đó suy ra đường thẳng luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.b) Xác định để có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn có tâm C và tiếp xúc với đường thẳng BG

Trong mặt phẳng toạ độ cho tam giác , có điểm , trọng tâm . Hai đỉnh lần lượt nằm trên hai đường thẳng . Viết phương trình đường tròn có tâm và tiếp xúc với đường thẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho họ đường cong Tìm tập hợp tâm các đường tròn

Cho họ đường cong có phương trình: Chứng minh rằng luôn là một đường tròn có bán kính không đổi. Tìm tập hợp tâm các đường tròn , suy ra rằng luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay