Đường thẳng trong mặt phẳng

54 kết quả phù hợp trong mục Đường thẳng trong mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn

Cho đường thẳng và đường tròn có phương trình: 1. Chứng tỏ rằng tiếp xúc với 2. Lập phương trình đường thẳng song song với và:a) Tiếp xúc với b) Cắt tại hai điểm phân biệt sao cho 3. Lập phương trình đường thẳng tạo với một góc và tiếp xúc với 4. Lập phương trình đường tròn có bán kính bằng , tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng trong mặt phẳng

Cho ba đường thẳng: đi qua hai điểm đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc .a) Vẽ ba đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độ .b) Có nhận xét gì về vị trí tương đối của ba đường thẳng. Chứng minh nhận xét ấy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm k để đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình .1) Tìm để đường thẳng đi qua gốc tọa độ.2) Tìm để đường thẳng song song với đường thẳng có phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình cho các đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm .a) Chứng minh rằng là ba đỉnh của một tam giác.b) Tìm phương trình cho các đường thẳng .c) Gọi theo thứ tự là các trung điểm của các đoạn thẳng . Tìm phương trình của các đường thẳng .d) Cho điểm . CHứng minh ba điểm thẳng hàng. CHứng minh là trọng tâm của tam giác .e) Tìm phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻ từ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn: (C) và điểm .Gọi là các điểm của các tiếp điểm kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường thẳng

a) Điểm có nằm trên đồ thị hàm số hay không ? Giải thích vì sao.b) Tìm phương trình đường thẳng đi qua giao điểm hai đường thẳng và song song với đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm

Cho hai đường thẳng . Tìm tọa độ giao điểm của chúng. Xét đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Xác định để đường thẳng đi qua điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Đường thẳng trong mặt phẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm là đường thẳng đi qua O. gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên . Viết phương trình đường thẳng , biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng

Tìm phương trình đường thẳng đi qua .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của đường thẳng đi qua 2 điểm

Viết phương trình của đường thẳng đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng trong mặt phẳng

Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình .1) Tìm để đường thẳng đi qua gốc tọa độ.2) Tìm để đường thẳng song song với đường thẳng có phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng

Tìm phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng . (Chú ý: hai đường thẳng vuông góc nhau khi tích hệ số góc của chúng bằng ).
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biết trọng tâm của tam giác Viết phương trình cạnh BC

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác có phương trình cạnh , phương trình cạnh . Biết trọng tâm của tam giác . Viết phương trình cạnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ cho cho hai đường thẳng ; . Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC Biết tọa độ chân các đường cao

Cho tam giác nhọn, viết phương trình đường thẳng chứa cạnh Biết tọa độ chân các đường cao hạ từ lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng BC

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho tam giác với , đường trung tuyến và đường phân giác trong có phương trình lần lượt là: . Viết phương trình đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng AC biết rằng nó đi qua điểm (3;1)

Tam giác cân có đáy nằm trên đường thẳng : , cạnh bên nằm trên đường thẳng: . Viết phương trình đường thẳng biết rằng nó đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua M tạo với d một góc

Trong mặt phẳng với hệ trục cho đường thẳng có phương trình: và điểm . Viết phương trình đường thẳng đi qua tạo với d một góc .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng qua M OA+OB đạt giá trị nhỏ nhất

Trong mặt phẳng cho điểm . Viết phương trình đường thẳng qua và cắt trục tọa độ tương ứng tại sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay