Đường thẳng vuông góc

23 kết quả phù hợp trong mục Đường thẳng vuông góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy dựng đường thẳng qua trung điểm của cạnh SC và vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm cạnh bằng và vuông góc mặt phẳng Hãy dựng đường thẳng qua trung điểm của cạnh và vuông góc với mặt phẳng Hãy dựng đường thẳng qua và vuông góc với mặt phẳng .Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ đến Tính khoảng cách từ trọng tâm của đến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABC Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC)

Cho hình chóp .Gọi là trung điểm cạnh chứng minh rằng Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng CM

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , tâm và vuông góc với mặt phẳng .Gọi theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh rằng Tính khoảng cách từ đến đường thẳng từ đó suy ra khoảng cách từ tới
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm vuông góc với mặt phẳng .Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên Chứng minh rằng Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn Chứng minh rằng cùng vuông góc với . Từ đó suy ra ba đường thẳng cùng chứa trong một mặt phẳng. Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn . Từ đó suy ra Tính diện tích tứ giác biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng H là trực tâm của Delta ABC

Cho tứ diện đôi một vuông góc với nhau.Gọi là hình chiều vuông của điểm trên mặt phẳng Chứng minh rằng Chứng minh rằng là trực tâm của Chứng minh rằng Chứng minh rằng các góc của tam giác đều nhọn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm k để đường thẳng dk vuông góc với mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho đường thẳng Tìm để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hứng minh mặt phẳng vuông góc Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng

Trong không gian cho với . Gọi là hình chiếu vuông góc của xuống hai đường thẳng a) Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng . Chứng minh rằng mặt phẳng đó vuông góc với b) Tính theo để
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các cạnh của SIJ

Cho hình chóp đáy là hình vuông cạnh bằng .Mặt bên là tam giác đều; là tam giác vuông cân đỉnh .Gọi lần lượt là trung điểm của Tính các cạnh của và chứng minh rằng Gọi là hình chiếu vuông góc của trên .Chứng minh rằng và tính độ dài Gọi là một điểm thuộc đường thẳng sao cho .Tính theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác đều Tìm điều kiện Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nha

Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là , đường cao . Mặt phẳng qua a) Tìm điều kiện của để cắt cạnh tại . Tính diện tích b) Tính theo để chia hình chóp theo hai phần có thể tích bằng nhau. Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác vuông Chứng minh trung điểm Tính cosin Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình chóp Chứng minh rằng đồng quy Chứng minh vuông góc

Hình chóp là tam giác không vuông. Gọi là trực tâm các tam giác a) Chứng minh rằng đồng quyb) Chứng minh rằng c) Chứng minh rằng d) Đường thẳng cắt đường thẳng tại . Chứng minh rằng tứ diện có các cạnh đối diện vuông góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và vuông góc với đáya) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuôngb) Gọi là mặt phẳng qua và vuông góc với . Dựng thiết diện của hình chóp và mặt phẳng . Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho tam giác cân chứng minh vuông góc

Trong mặt phẳng cho tam giác cân , đỉnh .Trên đường vuông góc với kẻ từ , có một điểm .Gọi là trung điểm của là hình chiếu của trên Chứng minh Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

minh vuông góc Cho hình chóp có cạnh vuông góc với mặt đáy

Cho hình chóp có cạnh vuông góc với mặt đáy là các đường cao của tam giác là đường cao của tam giác .Gọi theo thứ tự là trực tâm của tam giác và tam giác Chứng minh :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Chứng minh bốn điểm nằm trên một mặt phẳng

Cho hình lập phương .Gọi theo thứ tự là các trung điểm của các cạnh Chứng minh bốn điểm nằm trên một mặt phẳng Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Chứng minh vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi, đường cao hình chóp kẻ từ đi qua giao điểm của hai đường chéo Kẻ đường cao của mặt bên và kẻ đường cao của tam giác .Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện ABCD có hai mặt (ABC),(ABD) cùng vuông góc với mặt phẳng chứng minh vuông góc

Cho hình tứ diện có hai mặt cùng vuông góc với mặt phẳng .Vẽ các đường cao của và đường cao của chứng minh rằng chứng minh rằng Gọi lần lượt là trực tâm của .chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam diện Chứng minh rằng SH//(ABC)

Cho tam diện đôi một vuông góc.Lấy các điểm trên .Gọi là trực tâm của Chứng minh rằng Chứng minh rằng . Từ đó suy ra :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện SABC Chứng minh tinh s

Cho tứ diện vuông tại . Qua vẽ a) Chứng minh b) Tính diện tích c) Tính


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay