đưởng tròn nộ tiếp tam giác

1 kết quả phù hợp trong mục đưởng tròn nộ tiếp tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Câu 1 :
Tam giác ABC có ba cạnh có độ dài lần lượt là AB = 31,25cm , BC = 42,36cm, CA = 48,42cm.
a, Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó
b, Tính số đo góc A
Câu 2 :
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn góc A = 60^{circ} . AC = 12,5 cm , BC ; 15,12 cm.
a, Tính AB
b, Tính số đo góc C< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay