đường trung trực

6 kết quả phù hợp trong mục đường trung trực
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Câu 1) Giải phương trình:
Resized Image
Câu 2)
Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH.
a. Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi?
b. Chứng minh AQ = OM.
c. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.
d. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tứ giác

Cho góc vuông xOy. Trên cạnh O x lấy điểm A sao cho OA = 4cm. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm B sao cho OB = 2cm. Đường trung trực của AB cắt AB ở H, M là một điểm trên đường trung trợc đó. Các tia AM, MB cắt Oy lần lượt ở C và D. Gọi E là trung điểm của đoạn AC, F là trung điểm của đoạn BD.
a) Chứng minh rằng : Các tam giác MAB, BFO, OEA đồng dạng. Tính tỷ số đồng dạng trong mỗi trường hợp.
b) Tứ giác OEMF là hình gì ? Vì sao?
c) E F cắt AB ở P .
.Resized Image
d) Cho HM = 3 cm . Tính diện tích tứ giác OEMF.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Vẽ MH vuông góc với AB tại H, MK vuông góc với AC tại K.
a/ Chứng minh: BH = CK
b/ Chứng minh : AM là đường trung trực của HK
c/ Từ B và C vẽ các đường thẳng lần lượt vuông góc với AB và AC, chúng cắt nhau tại D. Chứng minh : A, M , D thẳng hàng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của elip

Bài 1. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm M(1 ; 2), N(5 ; 2) và P(1 ; -3) và viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Bài 2. Cho ba điểm .
Resized Image
Viết phương trình chính tắc của elip có tiêu điểm là F1, F2 và đi qua điểm I.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Cho 2 điểm A(1; 3), B(-3; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(-3; 1) tiếp xúc với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định cường độ điện trường

Cho hai điện tích

Resized Imageđặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 3 cm trong chân không.
a. Xác định cường độ điện trường tại điểm C là trung điểm của đoạn AB.
b. Xác định cường độ điện trường tại điểm D nằm trên đường trung trực của AB và cách A một khoảng 3 cm.
c. Xác định lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích Resized Image

. Cho biết phương, chiều của lực này.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay