ếch đồng

7 kết quả phù hợp trong mục ếch đồng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp bò sát.

Câu 1 (2.0đ): Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước, vừa trên cạn?
Câu 2 (2.0đ): Đặc điểm chung của lớp bò sát.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của ếch đồng

Đặc điểm nào sau đây không liên quan đến hô hấp của ếch đồng?
A. Xuất hiện phổi B. Cử động hô hấp nhờ sự nâng hạ thềm miệng
C. Xuất hiện lồng ngực D. Da trần ẩm ướt, có hệ mao mạch dày đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ếch thích nghi đời sống trên cạn

Trỡnh bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống trên cạn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ếch thích nghi đời sống dưới nước

Trỡnh bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước, vừa trên cạn?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm hệ tiêu hóa của ếch đồng

Đặc điểm hệ tiêu hóa của ếch đồng là
A.Miệng có lưỡi lớn có thể phóng ra để bắt mồi
B.Có dạ dày lớn, ruột ngắn
C.Gan, mật lớn, có tuyến tụy
D.Cả A,B,C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng là :
A Da khô có vảy sừng C Thân dài , đuôI rất dài
B Mí mắt cử động , tai có màng nhĩ . D Bàn chân 5 ngón có vuốt .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của ếch đồng

ếch đồng trưởng thành hô hấp bằng:
A. Mang và phổi B. Mang và da
C. Da và phổi D. Hệ thống túi khí và phổi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay