ếch

34 kết quả phù hợp trong mục ếch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp lưỡng cư

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Lưỡng cư ?

b. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Vì sao ếch được xếp vào lớp lưỡng cư? ếch thường sống ở nơi ẩm ướt và bắt mồi vào ban đêm vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm gần đúng của pt

Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình
Resized Image
Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức .
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:
Resized Image

Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai, độ lệch chẩn

Câu 31: Khảo sát kết quả thi môn toán của học sinh của trường A chọn ra 100 HS .Điểm môn toán của các HSnày cho ở bảng sau:

Resized Image

Tìm số trung bình? Phương sai và độ lệch chuẩn ? (chính xác đến hàng phần nghìn)

Câu 2 :Trên mpoxy : Viết phương trình chính tắc của Elíp
biết E đi qua 2 điểm M(4 ;9/5) , N(3 ;12/5)
Xác định toạ độ các đỉnh ? tiêu điểm ? Tim các điểm A thuộc E sao cho A nhìn 2 tiêu điểm của E dưới 1 góc vuông?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp bò sát.

Câu 1 (2.0đ): Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước, vừa trên cạn?
Câu 2 (2.0đ): Đặc điểm chung của lớp bò sát.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số

Cho bảng số liệu sau: Số tiền lói thu được của mỗi tháng (Tính bằng triệu đồng) của 22 tháng kinh doanh kể từ ngày bố cáo thành lập công ty cho đến nay của một công ty
12 13 12,5 14 15 16,5 17 12 13.5 14,5 19
12,5 16,5 17 14,5 13 13,5 15,5 18,5 17,5 19,5 20
a) Lập bảng phõn bố tần số ,tần suất ghộp lớp theo cỏc lớp [12;14), [14;16), [16;18), [18;20].
b) Tớnh số trung bỡnh cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

1.Giải :
Resized Image
2.: Khảo sát kết quả thi môn toán của học sinh của trường A chọn ra 100 HS .Điểm môn toán của các HSnày cho ở bảng sau:
Resized Image

Tìm số trung bình? Phương sai và độ lệch chuẩn ? (chính xác đến hàng phần nghìn)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn

Câu 1: (2 đ) Giải các bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 2: (1,5 đ) Cho 100 học sinh làm bài kiểm tra môn Toán. Kết quả được cho trong bảng sau:

Resized Image
Tìm số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phương sai và độ lệch chuẩn


Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình

Resized Image

Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức

Resized Image
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Resized Image
Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khuếch tán trực tiếp qua màng

đặc điểm của các chất khuyếch tán trực tiếp qua màng là:
a, có kích thước lớn hơn lỗ màng b, có kích thước lớn, phân cực
c, có kích thước nhỏ, phân cực d, có kích thước nhỏ, không phân cực, tan trong mỡ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

a) Tính giá trị của biểu thức
Resized Image
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Resized Image
Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích về tập tính của ếch đồng

Giải thích vì sao ếch thường sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước và hoạt động về ban đêm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Người ta thống kê số cuộn phim của một phóng viên chụp được trong 10 ngày như sau: 7 9 13 21 6 13 14 7 12 18
a) Tìm số trung bình, số trung vị.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất

Các con đường khuếch tán qua màng sinh chất:
A: Khuếch tán qua lỗ màng không mang tính chọn lọc
B: Khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc
C: Khuếch tán qua màng mang tíng chọn lọc không chon lọc
D: Cả A và B đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khuếch tán

Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán?

A. Hiện tượng xảy ra khi đổ axít vào nước. B. Muối tan trong nước.

C. Trộn lẫn cát và ximăng để làm hồ vữa xây nhà. D. Ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng được gọi là:
a. Vận chuyển chủ động b. Vận chuyển thụ động.
c. Xuất bào. d. Thẩm thấu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khuếch tán

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là hiện tượng khuếch tán?
A. Đổ mực tím vào nước.
B. Đổ mè vào đậu.
C. Rảy nước hoa vào phòng.
D. Bỏ băng phiến vào áo quần.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc ló của tia sáng

Một lăng kính có n = 4/3 .Tiết diện thẳng là tam giác ABC có góc ở đỉnh A là 60^{circ}.Chiếu tới mặt bên AB bằng chùm tia song song dưới góc tới là 45^{circ}. Tính góc ló và góc lệch D của tia sáng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của ếch đồng

Đặc điểm nào sau đây không liên quan đến hô hấp của ếch đồng?
A. Xuất hiện phổi B. Cử động hô hấp nhờ sự nâng hạ thềm miệng
C. Xuất hiện lồng ngực D. Da trần ẩm ướt, có hệ mao mạch dày đặc< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay