electron ngoài cùng

1 kết quả phù hợp trong mục electron ngoài cùng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật biến đổi nguyên tố

Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo quy luật nào?
A. Số electron tăng từ 1 đến 8 B. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8
C. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8 D.Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay