electron tự do

3 kết quả phù hợp trong mục electron tự do
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm dòng điện trong kim loại

Dòng điện trong kim loại là gì? Kim loại là vật dẫn điện hay cách điện? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các electron tự do

Khi nối hai đầu một sợi dây kim loại với cực âm và cực dương của một nguồn điện,các electron tự do trong dây kim loại đó sẽ bị:
A.Cực dương đẩy,cực âm hút C.Cực dương và cực âm cùng hút
B.Cực dương và cực âm cùng đẩy D.Cực dương hút,cực âm đẩy

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các êlectrôn tự do trong dây dẫn

Các êlectrôn tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……….., cực âm của pin…………..
A. đẩy – hút B. hút – đẩy C. đẩy – đẩy D. hút – hút< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay