eo sơ cấp

1 kết quả phù hợp trong mục eo sơ cấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể dính vào tia thoi phân bào

Các nhiếm sắc thể dính vào tia thoi phân bào nhờ :
a. Eo sơ cấp c. Tâm động
b. Eo thứ cấp d. Đầu nhiễm sắc thể< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay