giới hạn quang điện

6 kết quả phù hợp trong mục giới hạn quang điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy tính công thoát của electron

Công thoát electrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là :
A.0,66.10^{-19}mu m B. 0,33mu m C. 0,22mu m D.0,66mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các hiện tượng quang điện

Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công thoát của electron

Chiếu ánh sáng có bước sóng lambda=0,18.10^{-6}m vào Vônfram có giới hạn quang điện là lambda_{o}=0,275.10^{-6}m. Công thoát êlectron ra khỏi Vônfram là:
A. 5,5.10^{-20}J B. 6.10^{-19}J
C. 7,2.10^{-19}J D. 8,2.10^{-20}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích
B. Bước sóng của riêng kim loại đó
C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó
D. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có lambda=0,5mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công thoát của electron

Natri có giới hạn quang điện lambda _{o}=0,5mu m Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Natri là:
A. 2eV B. 2,48eV C. 4eV D. 4,28eV.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay