gia tốc hướng tâm

4 kết quả phù hợp trong mục gia tốc hướng tâm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do

Nêu đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do. Gia tốc rơi tự do có những đặc điểm gì? Nêu các định nghĩa sau: Tóc độ góc, chu kỳ , tần số, gia tốc hướng tâm.
Áp dụng: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Lấy g = 10m/s2
a.Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?
b.Tính quãng đường vật rơi đuợc trong 2s đầu tiên và trong 2s cuối cùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động tròn đều

Câu 1:
a. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì ?
b. Một ô tô chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn có bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Tìm tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của ô tô ?
Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cùng chiều với dòng nước, vận tốc của thuyền so với nước là 18km/h. Vận tốc chảy của dòng nước so với bờ là 1,5 m/s. Xác định vận tốc của thuyền đối với bờ sông ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều:
A. Tốc độ dài của các điểm nằm dọc bán kính của quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
B. Tốc độ dài và tốc độ góc của các điểm nằm dọc theo bán kính của quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn gia tốc hướng tâm của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
C. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của các điểm nằm dọc theo bán kính quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn tốc độ góc của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
D. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của các điểm nằm dọc theo bán kính quỹ đạo tròn có độ lớn không đổi, còn tốc độ dài của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính gia tốc hướng tâm của điểm

Một bánh xe có đường kính 50 cm quanh nhanh dần đều trong 4s tốc độ tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là
A. 157,9m/s2 B. 162,7 m/s2 C. 183,6 m/s2 D. 196,5 m/s2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay